Strona głównaBudownictwoSprzedaż nieruchomości a rozliczenie PIT

Sprzedaż nieruchomości a rozliczenie PIT

Każda osoba, która zbyła odpłatnie nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia lub wybudowania, zobowiązana jest do złożenia deklaracji do urzędu skarbowego na druku PIT-39 oraz zapłaty podatku z tego tytułu. Ostateczny termin złożenia tej deklaracji to 30 kwietnia.

Obowiązek podatkowy
Zgodnie z obowiązującym prawem każda sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia lub wybudowania rodzi obowiązek podatkowy. Dotyczy on zarówno odpłatnego zbycia nieruchomości, jak również części lub udziału w nieruchomości oraz praw wymienionych w art. 10 ust.1 pkt. 8 ustawy o podatku od osób fizycznych. Pięć lat liczone jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości.

Po sprzedaży nieruchomości należy pamiętać o złożeniu deklaracji do urzędu skarbowego, na druku PIT-39, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż.

W przypadku, gdy sprzedaż nieruchomości nastąpiła po upływie pięciu lat od jej nabycia lub wybudowania, obowiązek podatkowy nie powstaje.

Nowelizacja przepisów ustawy wprowadziła pewne zmiany dotyczące obowiązku podatkowego. Od 1 stycznia 2019 roku w przypadku osoby, która nabyła nieruchomość w drodze spadku okres pięciu lat liczony jest od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. Podobnie w przypadku wdowców i rozwodników, okres ten jest liczony od daty nabycia do majątku wspólnego, a nie jak do tej pory, od daty śmierci małżonka lub podziału majątku po rozwodzie.

Ulga mieszkaniowa
Nowelizacja ustawy o podatku od osób fizycznych wprowadza również zmiany w przypadku ulgi mieszkaniowej. Do tej pory, aby skorzystać z ulgi, należało w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży przeznaczyć pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe, takie jak:

– nabycie nieruchomości mieszkaniowej,
– nabycie nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkaniowego,
– budowę, rozbudowę, nadbudowę, modernizację lub remont własnej nieruchomości mieszkaniowej,
– spłata kredytu lub pożyczki zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe.

Zgodnie z nowelizacją, od 1 stycznia 2019 roku okres ten został wydłużony do trzech lat. Ponadto doprecyzowane zostały przepisy dotyczące uznania ulgi mieszkaniowej w przypadku umów przedwstępnych i deweloperskich. Obecnie aby można było skorzystać z ulgi mieszkaniowej konieczne jest przeniesienie prawa własności.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne